Tài liệu thi tuyển công chức 2013

1. Ngày 22 tháng 01 năm 2013, UBND tỉnh Thái Bình ra Quyết định số 159/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục tài liệu thi tuyển công chức, kỳ thi tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2013. 

Xem chi tiết tài liệu tại đây 

2. Danh mục tài liệu thi môn kiến thức chung

 Xem chi tiết tài liệu tại đây

3. Môn thi chuyên ngành Lĩnh vực Văn phòng 

Xem chi tiết tài liệu tại đây

4. Môn thi chuyên ngành Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ 

Xem chi tiết tài liệu tại đây

5. Môn thi chuyên ngành Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường 

Xem chi tiết tài liệu tại đây

6. Môn thi chuyên ngành Lĩnh vực Y tế 

Xem chi tiết tài liệu tại đây

7. Môn thi chuyên ngành Lĩnh vực Công thương 

Xem chi tiết tài liệu tại đây

8. Môn thi chuyên ngành Lĩnh vực Xây dựng 

Xem chi tiết tài liệu tại đây

   Môn thi chuyên ngành Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư Xem chi tiết tài liệu tại đây

    Môn thi chuyên ngành Lĩnh vực Tư pháp Xem chi tiết tài liệu tại đây

    Môn thi chuyên ngành Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xem chi tiết tài liệu tại đây

     Môn thi chuyên ngành Lĩnh vực Tài chính Xem chi tiết tài liệu tại đây

     Môn thi chuyên ngành Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Xem chi tiết tài liệu tại đây

     Môn thi chuyên ngành Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội Xem chi tiết tài liệu tại đây

      Môn thi chuyên ngành Lĩnh vực Văn hóa Thể thao và Du lịch Xem chi tiết tài liệu tại đây

       Môn thi chuyên ngành Lĩnh vực quản lý các khu công nghiệp Xem chi tiết tài liệu tại đây

        Môn thi chuyên ngành Lĩnh vực Thanh tra Xem chi tiết tài liệu tại đây

        Môn thi chuyên ngành Lĩnh vực Nội vụ Xem chi tiết tài liệu tại đây  

        Môn thi chuyên ngành Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông Xem chi tiết tài liệu tại đây

        Môn thi chuyên ngành Lĩnh vực Giao thông vận tải Xem chi tiết tài liệu tại đây

       Danh mục tài liệu môn thi Tiếng Anh Xem chi tiết tài liệu tại đây

       Tài liệu thi môn Tiếng Pháp Xem chi tiết tài liệu tại đây

      Tài liệu thi môn Tiếng Nga Xem chi tiết tài liệu tại đây

       Tài liệu thi môn Tiếng Trung Xem chi tiết tài liệu tại đây


Cổng thông tin điện tử Tỉnh Thái Bình - Giấy phép số 24/GP-BC của Cục Báo Chí - Bộ VHTT ngày 23/3/2005
Cơ quan thường trực: Sở Thông tin & Truyền thông Thái Bình - Địa chỉ: Số 9 Đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình
ĐT:(036)3743.787, Fax:(036)3743.787 Email: