Tin nổi bật

Thông tin thi tuyển công chức năm 2013 (02/07/2013)
Thi tuyển công chức nhằm tuyển chọn đội ngũ công chức có năng lực, trình độ, bổ sung vào đội ngũ công chức cho các cơ quan, đơn vị đủ về số lượng, đúng cơ cấu, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Kỳ thi tuyển công chức sẽ được tiến hành công khai, minh bạch, khách quan, bảo đảm tính cạnh tranh và đúng theo các quy định của pháp luật.

 
THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2013

Quyết định số 1443-QĐ-TU ngày 19.6.2013 của Tỉnh ủy Thái Bình về việc phê duyệt bổ sung danh mục tài liệu môn chuyên ngành thi tuyển công chức cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện năm 2013 (20/06/2013)

Ngày 19/6/2013,Tỉnh ủy Thái Bình đã ban hành Quyết định số 1443-QĐ/TU về việc phê duyệt bổ sung danh mục tài liệu môn chuyên ngành thi tuyển công chức cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện năm 2013.

Kế hoạch số 35-KH-UBND ngày 19.6.2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc Thi tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2013 (20/06/2013)

Ngày 19/6/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành kế hoạch số 35/KH-UBND về việc Thi tuyển công chức năm 2013.
 
Cổng thông tin điện tử Tỉnh Thái Bình - Giấy phép số 24/GP-BC của Cục Báo Chí - Bộ VHTT ngày 23/3/2005
Cơ quan thường trực: Sở Thông tin & Truyền thông Thái Bình - Địa chỉ: Số 9 Đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Thái Bình
ĐT:(036)3743.787, Fax:(036)3743.787 Email: